Veterina Pelikán

Vyberte si dátum a čas:
Hod.17.5.2021
Pondelok
18.5.2021
Utorok
19.5.2021
Streda
20.5.2021
Štvrtok
21.5.2021
Piatok
22.5.2021
Sobota
23.5.2021
Nedeľa
9 09:30 obsadené
09:45
09:30
09:45
09:30
09:45
09:30
09:45
09:30
09:45
10 10:00 obsadené
10:15
10:30 obsadené
10:45
10:00 obsadené
10:15
10:30
10:45
10:00 obsadené
10:15
10:30
10:45
10:00
10:15
10:30
10:45
10:00
10:15
10:30
10:45
1111:00
11:15
11:30
11:45
11:00
11:15
11:30
11:45
11:00
11:15
11:30
11:45
11:00
11:15
11:30
11:45
11:00
11:15
11:30
12
13
14
1515:00
15:15
15:30
15:45
15:00
15:15
15:30
15:45
15:00 obsadené
15:15
15:30 obsadené
15:45
15:00 obsadené
15:15
15:30
15:45
1616:00
16:15
16:30 obsadené
16:45
16:00 obsadené
16:15
16:30
16:45
16:00
16:15
16:30
16:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17 17:00 obsadené
17:15 obsadené
17:30
17:45
17:00
17:15
17:30
17:45
17:00
17:15
17:30
17:45
17:00 obsadené
17:15
17:30 obsadené
17:45
18 18:00 obsadené
18:15
18:30
18:00 obsadené
18:15
18:30
18:00
18:15 obsadené
18:30 obsadené
18:00
18:15
18:30
19

Rezervačný systém Vetbook®, ver 1.27 SK
Informačný systém - Vetbook (www.vetbook.sk)
www.veterinarniweb.cz
Created by obsah.info, 2012 - 2021